Dansk landbrug er i rivende udvikling rent teknologisk. I dag bruger landmænd satellitbilleder, droner, GPS og andet teknisk udstyr, både til markbrug og i stalden.

Gennem brug af teknologi opsamler landmanden data fra marken, som præcist fortæller, hvordan landmanden skal gøde, sprøjte og vande markerne. Det kaldes præcisionslandbrug.

På Viftrupgård Agro går landmandsparret Dorte og Kasper meget op i, hvordan teknologien bruges bedst muligt på deres landbrug. De driver et planteavlsbrug, så der er brug for satellitbilleder for at kunne følge med i, hvordan det går på markerne. 

Ud fra satellitbillederne laves et tildelingskort, som kan vise præcist, hvor på marken der er brug for vand, gødning eller sprøjtemidler. Billederne bliver sendt direkte til traktoren, og så er den klar til at køre afsted. Det betyder, at Dorte og Kasper kan passe markerne med 2,5 centimeters nøjagtighed.

Se hvordan i videoen herunder. 

Præcisionslandbrug giver altså en mere præcis timing, så landmanden hele tiden kan følge med i planternes behov, for eksempel når vejret er varmt. Derudover kan præcisionslandbrug nedsætte brugen af gødning, pesticider og vand, til gavn for både klimaet og miljøet.

Vidste du, at...

78 % af det danske landbrugsareal bliver dyrket med præcisionsteknologi? Nogle afgrøder er bedre egnede til præcisionslandbrug, som såsæd og raps. 

Bliv klogere på dansk landbrug