For bare hundrede år siden blev der anvendt hestetrukne maskiner og redskaber i landbruget. I dag anvendes kæmpestore landbrugsmaskiner, som er spækket med teknologi.

I 1950’erne tog det landmanden to hele dage at pløje en hektar (10.000 kvadratmeter) jord med to heste og en plov. Med en moderne traktor tager det i dag kun en times tid.

Landbrugsmaskinerne udvikles konstant, til gavn for både miljøet og for landmanden. I dag er det vigtigt at kunne køre traktoren rigtigt, for at være så effektiv som muligt og nå ud til hvert lille hjørne eller skæve kant på marken. Særligt GPS'en er et vigtigt redskab for at kunne udnytte jorden bedst muligt og køre så præcist som muligt. På den måde kan landmanden koncentrere sig om de redskaber, der sidder bag på traktoren, for den kan næsten køre af sig selv. 

Fakta om landbrugets maskiner

Traktor

Den mest kendte maskine i landbruget er en traktor. Det er samtidig en af de allervigtigste for landmandens arbejde. Traktoren kan trække alle de vigtige redskaber, landmanden bruger ude på marken. Traktoren skal bl.a. bruges til at trække gyllevognen og såmaskinen. Der findes man forskellige traktorer, og nogle af de mest populære traktor-mærker er John Deere, New Holland, Massy Ferguson og Fendt.

Gyllevogn

Gennem slanger på gyllevognen bliver gyllen spredt ud på markerne. Gylle giver næring til planterne, så de vokser bedre. Med gyllevognen laves små riller i jorden, og ved brug af slanger fordeler maskinen gyllen ud på marken. 

Bliv klogere på gylle og hvad den bruges til her.

Mejetærsker

Landmanden bruger mejetærskeren til at høste sine kornmarker. Forrest på maskinen sidder der mange skarpe knive, der skærer kornet over. Mejetærskeren fjerner kernerne på hvert strå og gemmer dem i en tank. Strået sendes igennem maskinen og ud på marken i lange rækker. Stråene kan herefter presses til halmballer.

Plov

Jorden bliver ofte pløjet, inden der skal sås på marken. Det gøres med en plov, som er med til at give næringsstoffer til de kommende afgrøder og samtidig holde ukrudt væk. Planterne har nemmere ved at udvikle sig og sætte rødder, når ploven har pløjet marken.

Sprøjte

Landmanden kan fjerne ukrudt ved at bruge en sprøjte. I sprøjten blandes mange liter vand med lidt sprøjtemiddel. Det bliver spredt ud på marken og kan slå ukrudt og skadedyr ihjel samt holde planterne fri for sygdomme. På den måde får planterne mere næring fra jorden og lys til at vokse.

En økologisk landmand kan bruge maskiner mod ukrudt.

Såmaskine       

Når landmanden skal plante nye afgrøder på marken, bruger han en såmaskine. Såmaskinen kan dreje og skubbe frøet ned i jorden. Såmaskinen lægger små frø i jorden, som spirer og bliver til planter. Man kan indstille maskinen, så er der lige langt mellem frøene i en række.

Foderrobot

På nogle gårde er det en robot, der fodrer dyrene. Robotten blander foderet og kører det ind til dyrene. Det betyder, at dyrene får mindre foder ad gangen, men i stedet bliver fodret flere gange om dagen.

Robotskraber

Der skal være tørt og rent hos køerne i stalden. Køernes tis og afføring skal fjernes. Her kan landmanden bruge en robotskraber. Den kører rundt i stalden hele dagen og skraber gulvene rene. Gyllen løber ned gennem sprækker i gulvet og samles i kanaler. I kanalerne bliver gyllen sendt ud i en gylletank.

Finsnitter

En landmand med køer høster græs og majs til foder. Her bruger landmanden en finsnitter. Foran på maskinen sidder mange skarpe knive. De skærer græs eller majs over. Planterne bliver snittet helt fint og sendt bagud gennem et rør, hvor de ender i en vogn.

Ballepresser

Ballepresseren kan samle løst hø eller halm op fra marken, presse det hårdt sammen i baller, binde snore omkring ballerne og derefter skubbe dem ud. Der findes både runde og firkantede baller – samt bigballer og almindelige baller. De fleste baller vejer omkring 500 kg.

Måske er du også interesseret i