Dyrenes afføring og urin kaldes gylle, når det er blandet. Det lyder måske ulækkert, men det er faktisk ret smart. Gyllen bruges nemlig til at gøde afgrøderne på marken, og alle afgrøder har brug for gødning for at kunne vokse.

Men det er ikke det eneste gyllen kan bruges det. Den kan også blive til vedvarende energi. Se hvordan byen Spjald i Jylland er blevet CO2-neutral i videoen herunder. 

Hvorfor spreder man gylle?

Landmanden spreder gylle på marken, så det der dyrkes, kan få næring. Gyllen indeholder nemlig mange næringsstoffer, der er vigtige for at planterne kan vokse optimalt. 
Der er strenge krav til danske landmænd om, hvad de skal gøre med gyllen. Det er landmandens ansvar at udnytte gyllen på bedst mulig måde. Før i tiden spredte man gyllen med en sprøjte, men nu lægges gyllen ned i jorden med slæbeslanger eller harves ned i jorden.

Mange landmænd gør brug af ’præcisionsgødning’, hvor landmanden ved hjælp af en computer kan udregne nøjagtig, hvor meget gylle planterne har brug for. Det gør man for at skåne miljøet mest muligt. For meget gylle på marken betyder, at planterne ikke kan bruge alle næringsstofferne, som derfor kan sive ned i jorden og forurene grundvandet, søer og åer. 

Hvornår spredes der gylle?

Der er regler for, hvornår man må sprede gylle. Det skal sikre, at man genererer både naboer og miljøet mindst muligt. Man må ikke sprede gylle i weekender og helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra en byzone, sommerhusområde mv. Der må kun spredes gylle i planternes vækstsæson fra 1. februar og indtil høst samt fra høst og indtil oktober (på arealer med græs eller vinterraps). Der må ikke køres gylle ud på frossen jord, eller hvis jorden er ’vandmættet’ – altså hvis regnvand bliver liggende på jorden, uden at synke ned.

Fra gylle til biogas

Gyllen kan også omdannes til vedvarende energi i form af biogas. Landmanden, der leverer gylle, dybstrøelse og afgrøderester mv. til biogasanlægget, får ensartet og afgasset husdyrgødning retur. Kvælstoffet i biomassen kan have en forbedret form, som planterne bedre kan optage. 
Tidligere blev biogassen brugt til elproduktion. Nu oprenses gassen hovedsageligt til naturgaskvalitet til glæde for alle gaskunder. I 2022 udgjorde biogas 34 % af gassen i det danske gasnet. 

Lær mere om dansk landbrug