Der er energi i landbruget. Landbruget kan nemlig bidrage med både innovation, råstoffer og måder at udvikle nye vedvarende energiformer på – ofte ved at bruge naturlige restprodukter eller naturens egen energi. 

I videoen her kan du møde en række landmænd og opfindere, ildsjæle og teknikere, der alle sammen brænder for at skabe fremtidens energiformer.

Sol- og vindenergi

I energiparken Veddum Kær producerer de fremtidens energi. Her står både solceller og vindmøller, som er med til at forsyne husstande med grøn strøm. Vinden blæser meget om foråret, efteråret og om vinteren, og solcellerne suger energi til sig om sommeren. Derfor supplerer de hinanden godt.

Biogas

Hos Viftrup Biogas bruger de gylle til at producere strøm og varme. Når gyllen fra dyrene bliver afgasset i et biogasanlæg, bliver metan fra gylle i stedet til brændsel, som man kan bruge til at producere energi – både strøm og varme. Landmanden får den afgassede gylle retur, hvor den bliver anvendt som gødning for afgrøderne på marken. På den måde sikrer man en recirkulering af næringsstofferne.

Pyrolyse

Stiesdal A/S tager restprodukter fra landbruget og pyrolyserer det. Her bliver restprodukterne opvarmet ved meget høje temperaturer og ender som biokul og pyrolysegas. Biokullet bruges som jordforbedring og gødningsmiddel på markerne, mens gassen omdannes til brændstof. 

Læs mere om pyrolyseteknologien på lf.dk

Bliv klogere på dansk landbrug