Landbrugsmaskine

Maskiner på gården - små, store og kæmpestore

Traktoren er kun én af de mange maskiner på gården. Landbrugets maskiner bliver udviklet hele tiden, og bliver hele tiden bedre - både for miljøet og for landmanden. I 1950'erne tog det landmanden to hele dag at pløje en hektar (10.000 kvadratmeter) jord med to heste og en plov. Med en moderne traktor tager det idag kun én time.

Der findes mange slags maskiner på et landbrug. Nogle er ganske små - ligesom oprydningsrobotterne i stalden eller rendegraveren som man kan laver diger med. Andre er meget store - ligesom mejetærskeren. Her er nogle af de mest almindelige maskiner i et landbrug:

Traktor
Såmaskine
Sprøjte
Finsnitter
Mejetærsker
Foderrobot
Robotskraber

En traktor er en vigtig maskine

Alle landmænd har mindst én traktor. Landmanden kan spænde forskellige redskaber på traktoren. Han kan sætte en plov på og køre i marken. Ploven graver ned i jorden og vender den. Landmanden pløjer jorden.

Traktor

Såmaskine

Når landmanden skal have nye planter på marken,bruger han en såmaskine. Såmaskinen lægger småfrø i jorden. Frøene spirer og bliver til planter. Planterne skal have næring for at vokse. Landmanden giver dem gødning. Det kan være gylle eller kunstgødning. Han spreder gylle på marken med traktoren og en gyllespreder.

Såmaskine

Sprøjte

Landmanden kan fjerne ukrudt ved at bruge en sprøjte. I sprøjten er der mange liter vand blandet med lidt sprøjtemiddel. Det bliver spredt ud på marken og slår ukrudt ihjel. På den måde får planterne mere næring fra jorden og lys til at vokse. En økologisk landmand kan bruge maskiner mod ukrudtet.

Sprøjte

Finsnitter

En landmand med køer høster meget græs og majs.Landmanden bruger en finsnitter til det. Foran på en finsnitter sidder mange skarpe knive. De skærer græs eller majs over. Planterne bliver snittet helt fint og sendt bagud gennem et rør på finsnitteren. Her ender de i en vogn. Græs og majs er foder til køerne.

Finsnitter

Mejetærsker

Nogle landmænd høster også korn. De bruger en mejetærsker. Foran på mejetærskeren sidder der også mange skarpe knive. De skærer kornstrå over. Mejetærskeren fjerner kernerne på hvert strå og gemmer dem i en tank. Strået sendes igennem maskinen og ud på marken i lange rækker. Stråene kan presses til halmballer. Landmanden bruger halm til foder eller til at lave et blødt lag i køernes senge.

Mejetærsker

Foderrobot

På nogle gårde fodrer en foderrobot køerne. Robotten blander foderet og kører det ind til køerne. Køerne får mindre foder ad gangen, men bliver i stedet fodret flere gange om dagen.

Foderrobot

Robotskraber

Der skal være tørt og rent hos køerne i stalden.Køernes tis og lort skal fjernes. Landmanden brugeren robotskraber. Den kører rundt i stalden hele dagen og skraber gulvene rene. Gyllen løber ned gennem sprækker i gulvet og samles i kanaler. I kanalerne bliver gyllen sendt ud i en gylletank.

Skraberobot