Hvad er gylle?

Grisenes afføring og urin kaldes gylle, når det er blandet. Hvor meget gylle, en gris laver, afhænger af, hvor meget den æder. Landmanden opsamler gyllen i store gylletanke. Efter det kan den bruges som gødning eller til biogas.

I Danmark er der strenge krav til landmanden om, hvad han skal gøre med gyllen. Det er landmandens ansvar, at han udnytter gyllen på bedst mulige måde.

Gyllen kan spredes direkte på marken som gødning. Gyllen indeholder nemlig en masse næringsstoffer, der er vigtige for planterne. For meget gylle på marken betyder, at planterne ikke kan bruge alle næringsstofferne. De kan så sive ned i jorden og forurene grundvandet, søer og åer.

Hvor mange grise må en landmand have?

I Danmark er der strenge krav om, hvor mange grise landmanden må have. Man vil nemlig være sikker på, at landmanden har jord nok til at udnytte gyllen uden at forurene omgivelserne. Så antallet af grise på gården afhænger af, hvor meget jord landmanden har adgang til at sprede gyllen på.

Hvordan bliver gylle til biogas?

Gyllen kan også bruges til at lave biogas. Biogas bruges til at producere el og varme eller benyttes som brændstof. I Sverige kører mange bybusser på gyllegas. Det er forventningen, at biogasproduktionen i 2030 kan udgøre halvdelen af gasforbruget - og i 2050 sikre en fuldstændig omstilling fra fossil naturgas til biogas.

Biogas kan fremstilles på forskellige typer anlæg. Enten biogasfællesanlæg, som behandler husdyrgødning fra flere landbrug, eller gårdbiogasanlæg, som ligger på en enkelt landbrugsbedrift.

Biogas virker også, når det ikke blæser, og solen ikke skinner, fordi biogassen kan lagres i gasnettet.

Du kan læse meget mere om biogas her.