Koen har historisk set altid været et vigtigt dyr i det danske landbrugssamfund. Den er blevet brugt både som arbejdskraft og ikke mindst til produktionen af kød, mælk og ost.

Den store drøvtygger producerer mellem 22 og 36 liter mælk om dagen. For at kunne producere så meget mælk, spiller koens kost en essentiel rolle. En ko æder omkring 50 kilo foder og drikker cirka 100 liter vand om dagen.

Mød en mælkeproducent

I denne video kan du komme med på besøg hos Peter, der ejer Nørupgård i Jylland. Her passer han og hans personale dagligt 650 malkekøer, de producerer cirka 20.000 liter mælk om dagen, som Arla kommer og henter i deres mælkebil.

Fodermesteren møder ind kl. 3.00 om morgenen. Han starter med nøje at blande foderet og fordele det ud til køerne. De har brug for den helt rette blanding for at producere mælk.

God dyrevelfærd er vigtigt, derfor har de forskellige tiltag i stalden f.eks. udluftning, mad, kobørster og gummimadrasser og strøelse i deres senge.

Køerne bliver malket i en karrusel, hvor koen patter bliver dyppet i sæbe, herefter bliver sæben tørret af, nu er koen ren til malkning. Malkemaskinen sørger for at tømme koens yver. Koen patter bliver herefter dyppet i jod for at sikre sig mod infektioner.

Vidste du, at...

Der er en seng til hver ko i stalden, hvor de kan hvile sig og tygge drøv. De ligger blødt i halm, sand eller på en madras af gummi. Sengen er så stor, at koen let kan lægge sig og rejse sig igen.

Hvad spiser koen?

Landmanden fodrer malkekoen med grovfoder. Det er en blanding af frisk græs, ensilage (græs og majs) og halm. Grovfoder er godt for koens mave, da det tager lang tid at fordøje og holder dens mave i gang. Koen får også kraftfoder, som er små piller, der indeholder korn, soja og raps. Derudover får koen også mineraler og vitaminer i kosten.

Hvor ofte bliver en ko malket?

En malkeko bliver malket 2-3 gange om dagen. Det giver mellem 22 og 36 liter mælk afhængigt af racen. Malkningen foregår som oftest tidligt om morgenen og igen sent om eftermiddagen.

Hvilken ko er mest almindelig?

Dansk Holstein, Dansk Jersey og Rød Dansk Malkerace er de mest almindelige racer i dansk mælkeproduktion. Dansk Holstein, som er den hvide ko med sorte pletter, udgør hele 70% af de danske malkekøer.

En ko er ikke bare en ko

Koen starter sit liv som kalv. Hunkalve kaldes for kvier, indtil de har fået deres første kalv, hvorefter de kaldes køer. I perioden op til at en ko skal kælve (føde), bliver den ikke malket. Man siger, at den går ’gold’ og får deraf navnet goldko.

Fra ko til karton

Hvordan kommer mælken fra koen til produkterne, vi ser på karton i supermarkedet? 

Bliv klogere på mælkens vej til forbrugeren

Kom tættere på landbruget, og læs mere om