Minkfarm

Minkfarme

Mink kræver lys og frisk luft. Besøger du en minkfarm, vil du derfor se, at minkene bor i bure i lange, åbne haller. Burene er lavet af tråd. Fra buret kan minken gå i en redekasse med halm. I buret er der en hylde, et rør eller andet legetøj, så minken kan holde sig beskæftiget. Til hvert bur er der en drikkeventil , så minken altid kan få frisk vand.

Minkburene er typisk opstillet i haller, der er 4 meter brede og op til 40-50 meter lange. Redekasserne står ind mod midtergangen, så minkavleren nemt kan komme til at fodre, strø halm og se til, at minkene har det godt.

Rundt om en minkfarm er der et hegn. Hegnet står der for at sikre, at mink ikke kan løbe væk fra farmen, hvis de ved et uheld skulle slippe ud af buret. Andre dyr, måske med smitsomme sygdomme, kan heller ikke komme ind på farmen.

På en almindelig minkfarm i Danmark er der cirka 2.100 avlsdyr. Når de har fået hvalpe (unger), vokser tallet til cirka 14.000 mink på farmen.

Hvad fodrer man minkene med?

Minken lever af foder, som er fremstillet af restprodukter fra fiskefabrikker og slagterier. Foderet bliver fremstillet på fabrikker. Det er vigtigt, at foderet er friskt. I Danmark er der god mulighed for, at mink kan få frisk foder. Det friske foder er vigtigt for minkens sundhed, og netop sunde mink har flottere pels. Derfor kommer foderbilen med nyt foder hver dag.

Hvordan bliver der lavet gylle?

Minks afføring og urin opsamles i gyllerender under burene. Når afføring og urin blandes, kaldes det gylle. Gyllen fra en minkfarm bliver opsamlet i en gyllebeholder og bruges senere på marken som gødning. Hvis minkavleren ikke selv har jord (marker), skal gyllen sælges til andre landmænd.

Er minken et husdyr?

Mink på farme er domesticerede. Det vil sige, at de er blevet gjort til husdyr ligesom køer og grise. Der er så stor forskel på den oprindelige mink og på avlsmink, at der er tale om to forskellige dyr. Minkavleren ønsker at have mink med gode egenskaber på sin farm. Det vil sige sunde mink med flot pels. Det kan avleren få ved, år efter år, at vælge mink med de bedste egenskaber og lade dem parre sig. At planlægge, hvilke dyr der skal parre sig, kalder man at avle.

Hvordan er årets gang på minkfarmen?

Minkavl har en fast årlig rytme, som især er bestemt af dagens længde. Når dagene bliver længere i januar og februar, bliver tæverne brunstige, og minkavleren gør farmen klar til næste sæson. I marts begynder minkavleren at parre minkene. Fra slutningen af april og frem til starten af maj, bliver hvalpene født. I slutningen af august er hvalpens krop stort set udviklet. Når dagene bliver kortere fra september til november, danner minkene vinterpels og bliver klar til pelsning. Pelsningen sker i november/december. Skindene bliver sendt til salg hos Kopenhagen Furs auktionshus i Glostrup. Her bliver de solgt på en af næste års auktioner.