Vild mink i naturen

Mink i naturen

Læs mere om minkens adfærd i naturen og få svar på de mest stillede spørgsmål i denne artikel.

Hvad er en mink?

Minken er et rovdyr, der hører til mårfamilien. I Danmark er der syv vilde arter, der også tilhører mårfamilien. Det er skovmår, husmår, ilder, lækat, brud, grævling og odder.

Hvordan ser en mink ud?

Minken har en lang og smidig krop, lave ben, et spidst hoved, små strittende ører og en lang hale. Den oprindelige nordamerikanske mink er brun. Hannen er cirka 45 cm lang, mens tæven (hunnen) er cirka 38 cm lang. Udover kropslængden har minken en hale på cirka 20 cm. Hannen vejer op til 1,5 kilo, mens tæven vejer mellem 400 og 800 gram. Mink på farme er avlet større og vejer over det dobbelte.

Når man ser på en minks tænder, er det tydeligt, at der er tale om et rovdyr. Minken har nemlig kun spidse tænder, der bruges til at flå føden i stykker. Da minken ikke har flade kindtænder til at tygge føden med, sluger den sin mad i små stykker.

Hvor stammer minken fra?

Mink på minkfarme i Danmark stammer oprindeligt fra den nordamerikanske mink. Den nordamerikanske mink lever vildt i Nordamerika – fra Alaska i nord til Florida i syd.

Hvordan er minkens adfærd i naturen?

Minken er en god svømmer. Den graver huler i bredden eller overtager huler fra andre gravende pattedyr som mosegris eller bæver. Minken er et nysgerrigt dyr, der både svømmer, klatrer og graver huler. Den sover meget, og derfor er den normalt kun uden for sin hule 2-4 timer om dagen. Minken er et skumringsdyr. Det betyder, at den jager sin føde lige efter solnedgang, hvor det er ved at blive mørkt.

Hvor lever mink i naturen?

I naturen lever mink ofte tæt på vandområder. Man finder derfor minken ved vandløb, søer og på småøer. I den danske natur kan man møde vilde mink. Det er mink, der for år tilbage er sluppet ud fra farmene og har spredt sig. Mink stammer fra Nordamerika og er derfor et fremmed dyr i den danske natur.

Hvorfor er minken en invasiv art?

Minken spiser oprindelige danske dyr og bringer uorden i fødekæderne. Hvis mink får lov til at yngle og sprede sig, kan nogle af de oprindelige danske dyr uddø. Derfor er mink en invasiv art i Danmark, men heldigvis er det lykkedes at holde antallet af mink i naturen nede på et lavt niveau. For at beskytte de vilde danske dyr må mink fanges i fælder, og jægere må skyde dem hele året. Hvert år fanges og skydes cirka 3.000 vilde mink. Hvis ikke dette skete, ville blandt andet mange jordrugende fugle miste deres æg og unger. Også fiskebestanden i åer og vandløb, blandt andet opdræt og udsætning af laks, ville lide under en fri bestand af mink.

LÆS OGSÅ: Minkfarme