Varde Ådal Oksekød

Varde Ådal Oksekød

Oksekød fra Varde Ådal – dyrevelfærd i Nationalpark Vadehavet - Kød direkte fra en lokal landmand – i dit nærområde!

Østergård er en slægtsgård som ligger i Billum på kanten af Varde Ådal. Gården drives af Niels Morten Østergård Nielsen.

Vi driver et landbrug der passer til den natur, vi er en del af, med enge ned til ådalen, som afgræsses for at bevare den naturlige vegetation. Arealerne oversvømmes et skiftende antal gange om året, når åen – der er det eneste uregulerede åudløb i hele Nationalpark Vadehavet – går over sine breder i stormvejr.


Vi opdrætter kalve, kvier og stude. De fleste stude og alle kvierne er krydsninger med Dansk Blåkvæg. Vi prioriterer dyrevelfærd højt. Dyrenes trivsel drejer sig i høj grad om brug af sund fornuft og god pasning i dagligdagen.

Studene og kvierne græsser dels på engene omkring gården, og dels på Skallingen om sommeren. Afgræsningen bidrager begge steder til naturpleje og mangfoldigheden af planter, insekter og fugle. Om vinteren går dyrene i løsdriftsstald og fodres med enggræs og majs af egen avl tilsat indkøbte vitaminer og mineraler. Dyrene vokser langsomt, hvilket giver en god fedtmarmorering og smag i kødet. De slagtes når de er omkring 24 måneder gamle.


Kalvene opdrættes i løsdriftsstald med halmstrøelse og slagtes, når de er ca. 10 måneder gamle.

Adresse

Tarphagevej 67

6852 Billum


Vi sælger

  • Oksekød