Oplev landmanden som naturforvalter ved Søborg Sø

Hvor der lige nu er landbrug, genopstår Søborg Sø. Søen var tidligere Nordsjællands fjerde største sø, indtil området i 1790 blev afvandet for at blive anvendt som landbrugsjord. Et samarbejde mellem de lokale lodsejere og landmænd, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen gør det muligt at reetablere store dele af søen til gavn for natur, miljø og klima. Ved søens genopståen skabes tillige nye oplevelsesmuligheder i området. Området forventes at være under vand igen i 2023.

Visionen for Søborg Sø er:

 • at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik
 • at kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv
 • at bevare og sikre de kulturhistoriske værdier omkring Søborg Sø
 • at skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet og turister
 • at reducere udledning af CO2 og udvaskning af næringsstoffet kvælstof

Vi glæder os til at tage jer med ud på en oplevelsesrute gennem agerlandet på søbunden. Her vil vi fortælle historien om afvandingen, landbruget, kulturhistorien og det positive samspil, som gør det muligt at genetablere søen. Der er guidede traktorture, men I er og velkomne til selv at gå eller cykle ruten mellem aktiviteterne.

 

Dagens aktiviteter byder blandt andet på: 

 • Traktortur med lokal guide
 • Bliv klogere på naturudvikling- og pleje
 • Hvem er de bedste naturplejere?
 • Fra sump til agerland 
 • Se og hør, hvordan pumpen arbejder i Pumpehuset
 • Kom tæt på maskinerne
 • Leg på halmlegepladsen
 • Hør Søborg Slots historie v. arkæologer fra Museum Nordsjælland
 • Vær med til at tælle fugle
 • Jagt og vildt på Søborg Sø
 • Opgaveræs og pandekagebagning

Café med kaffe, kage samt mad og drikke baseret på lokale fødevarer

Besøg os

Søndag den 15. september kl. 10 - 16

Det er gratis at deltage

Her bor vi

Kaare Larsen

Holtvej 40

3230 Græsted

Her kan du opleve

Naturpleje

Find vej

Se på Google Maps

Dagens aktiviteter