Velkommen til Solbakken Agro

Britt og Klaus Kristiansen Tranumvej 180, Birkelse 9440 Aabybro Oplev Køer og kalve

Vi hedder Britt og Klaus Kristiansen. Vi glæder os til at vise gården frem i anledning af Åbent Landbrug.

Klaus har været landmand i 20 år. Britt er økonomikonsulent og arbejder i Jammerbugt Kommune. Siden 2013 har vi haft gården selv. Tidligere var det i samarbejde med Klaus' forældre.

Vi bor på gården med vores 4 børn, Maria, Daniel, Kamilla og Laura. Der er 10 medarbejdere på gården. Vi er i gang med at udvide produktionen fra 200 til 600 malkekøer. Den nye løsdriftstald er indviet i år. Tyrekalvene sælges til en lokal slagtekalveproducent.

Vi leverer mælken til Arla, der henter de 14.000 liter hver dag og laver oste af mælken på mejeriet i Bislev. Tidligere havde vi robotter til malkningen, men nu har vi taget et nyt malkeanlæg i brug med plads til 2x24 køer ad gangen. Vi er ved at udvide malkningen fra 2 gange i døgnet til 3 gange.

Overskudsvarmen fra nedkølingen af mælk anvendes i produktionen. Til produktionen hører også nabogården med en minkfarm med 2 fuldtidsansatte.

Vi driver 550 hektarer. De 400 dyrkes med majs og græs til foder. 150 hektarer dyrkes med korn, som vi sælger.

”Arla er ejet af landmændene selv. Derfor kan vi garantere dig at vores produkter er skabt med omtanke for kvalitet, dyrevelfærd og naturlighed. Hele vejen fra gården og hjem til dig.”