Velkommen til I/S Højlandsgården

Richard & Robert Hansen Høsten Teglværksvej 32 4690 Haslev Oplev Køer og kalve

Det lever vi af - det lever vi for

En moderne mælkeproduktion

Vi, Robert og Richard, er brødre og har sammen I/S Højlandsgården, hvor vi er 8. generation.

Her på gården har vi 145 køer. Køerne er omdrejningspunktet i hverdagen, og vi fokuserer på ko-komfort og ko-velfærd. Hver ko malkes to gange dagligt og giver cirka 33 kilo mælk pr. dag. Mælken er GM-fri og bliver hentet af tankbilen fra Arla.

Vi har 150 hektar jord. Det er næsten det samme som 300 fodboldbaner. På markerne dyrker vi især græs og majs til køernes foder. Køerne går også ude, når græsset er klar til det.

Vi har en del skolebørn til at hjælpe på gården – et tilbud til de unge, som er kørt sur i lektier og stillesiddende undervisning. Hos os får de lov til at hjælpe med at passe køerne og alt det andet arbejde, der findes på gården.

Vi glæder os til a t vise gården frem til Åbent Landbrug og ønsker jer en god dag.

"Vi trives med det at være selvstændige landmænd og at se dyrene trives og afgrøderne vokse på markerne"