Velkommen på Frihedslund

v/Frank Tulsted Sæbyvej 60 4291 Ruds Vedby Oplev søer og smågrise

Kom og besøg os til Åbent Landbrug søndag d. 16. september 2018.

Læs mere om os her frihedslund.dk eller find os på facebook.com/FrihedslundLaeregard