Velkommen til Assendrup Hovedgaard

Pia & Kjeld Christensen Assendrupvej 10, Aversi 4690 Haslev Oplev: Køer og kalve

Det lever vi af - det lever vi for

Mød den røde ko på Assendrup Hovedgaard

Vi, Pia og Kjeld, glæder os til at vise arbejdet med køer og mælkeproduktion frem til Åbent Landbrug. Kjeld er bestyrer på gården, som siden 1965 er blevet drevet af Grut-Hansens Legatstiftelse. Bestyrelsens fem medlemmer er alle aktive landmænd med køer af racen RDM – Rød Dansk Malkerace. Kjeld står for det daglige arbejde på gården sammen med fire ansatte.

Vi har 275 malkekøer. Køerne går løst i en moderne stald og bliver malket af malkerobotter, når de har lyst. De giver tilsammen 7.500 kilo mælk pr. dag. I staldene har vi også 275 kvier og kalve.

På et biogasanlæg afgasses køernes gylle og omdannes til energi. Vi får gyllen retur i en kvalitet, der lugter mindre og lettere kan optages på vores marker.

Vi driver også 290 hektar jord. Det er næsten det samme som 580 fodboldbaner. På markerne dyrker vi foder til dyrene.

"Jeg har altid drømt om at blive landmand. Der er stor stolthed i at producere fødevarer. Når køerne har det godt, leverer de mælk, så arbejdet med dyrene er fantastisk"